Aegviidu tervisespordikeskuse projekt

Projekti „Aegviidu Tervisespordikeskus“ rahastamise taotlus esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esmakordselt 2008. aastal. EAS-i otsus projekti toetada Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ saabus 2017. aastal summas 747 771,48 eurot, kusjuures nüüdseks juba Anija vald toetas projekti omaosaluse summaga 211 798,97 eurot.

Projekti tulemusena korrastati 150 aasta vanune depoohoone ehk uue nimetusega Aegviidu Tervisedepoo. Tervisedepoo on loodud matkapealinna südameks, mis jagab infopunktina teavet piirkonna aastaringsete sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste kohta eelkõige Tallinnast, aga ka teistest Eesti piirkondadest ning mujalt maailmast.